И на најстрашнијем месту се може опстати ако има љубави