НАЈАВА: Предaвање на тему "Стварање света и човека"