Напад на српског свештеника у Тутину, Рашка област