Одржано I предавање духовног семинара - "Стварање света и човека"