У манастиру Драганцу два искушеника примили монашки чин