Успешно се приводи крају акција "Породице Херцеговине - породицама Косова"