Теодосије

Мејлинг листа

  • Српски
  • English
  • Русский

KOSOVO.NET - the previous Diocesan site

Радио КиМ

Вести са Косова и Метохије

Помоћ Косову и Метохији

НЕМА ПРЕДАЈЕ: Српска кућа је на Косову! - Предуслови без којих не може бити решавања косовско-метохијских проблема

12. Мај 2019 - 16:42
ОдштампајОдштампај
НЕМА ПРЕДАЈЕ: Српска кућа је на Косову!!!
Без испуњења ових изузетно важних услово - не можемо причати о озбиљном и одговорном решавању косовскометохијског проблема. Погледајте: