Теодосије

Мејлинг листа

  • Српски
  • English
  • Русский

KOSOVO.NET - the previous Diocesan site

Радио КиМ

Вести са Косова и Метохије

Помоћ Косову и Метохији

Нови натписи ОВК на зидовима цркве Пресвете Богородице у Ђаковици

26. Јануар 2015 - 11:02
ОдштампајОдштампај

На спољним зидовима црквене порте манастира Успења Пресвете Богородице у Ђаковици пре неколико дана поново су исписане пароле ОВК. Натписи су убрзо уклоњенни на инсистирање општине Ђаковица. И овај најновији инцидент показује да су српске православне светиње, посебно у већински албанским срединама и даље озбиљно угрожене и да се провокације настављају.